Contacte
Divendres , 22 de mar de 2019

Nàiade

Margaritifera auricularia

Què és?

La Margaritifera auricularia és un mollusc bivalve d'aigua dolça de mida gran (fins a uns 20 cm de longitud) i de llarga longevitat (propera als 100 anys). Actualment només es té constància de l'existència de poblacions d'exemplars vius a la conca de l'Ebre i a la del Loira (França). Aquesta espècie forma part de les denominades "closses de riu o nàiades", juntament amb altres espècies presents a la conca de l'Ebre com Anodonta cygnea, Psilunio littoralis i Unio elongatus, totes elles protegides a Catalunya.

Aquesta espècie viu semi-soterrada a la llera de rius de cabal important . Hi ha registres històrics en gairebé tots els grans rius europeus, tant de la vessant atlàntica com mediterrània, fins i tot de l'africana, però la seva àrea de distribució original s'ha anat reduint, fins quedar localitzada als nics llocs coneguts actualment.

Problemàtica actual de l'espècie

Les principals amenaces actuals per a la Margaritifera auricularia a Catalunya són:

Text extret del departament de Medi Ambient i Habitatge.

Tornar a musclo zebrat