Contacte
Divendres , 22 de marÁ de 2019

Reglamentació

D'acord amb l'article 1.03 del "Reglament de policia de la via navegable del Riu Ebre", aprovat pel Consell Rector, queda prohibida la navegació en període de crescudes o de cabals insuficients, que correspon a un cabal:

 • Igual o superior a 800 m3/s en qualsevol punt.
 • Inferior a 78 m3/s aigŁes avall de l'Assut.
 • Inferior a 125 m3/s aigŁes amunt de l'Assut.

Tot i aquest reglament, l'empresa encarregada del manteniment de la via navegable, aconsella:

 • No navegar amb un cabal:
  • Superior a 500 m3/s.
  • Inferior a 100 m3/s.
 • El calat màxim recomanat és de 80 cm.

Navegació de particulars

Cal presentar la declaració responsable.

Boies

Navegar sempre entre boies: estan senyalitzades les boies de babord i les d'estribord. Tanmateix, heu de saber que les boies estan numerades, per tal de facilitar el coneixement de la vostra posició, per si preciseu algun tipus d'ajuda o servei.

Calat

En funció del cabal existent al riu (cabal mínim permès per a la navegació: 100 m3/s). és recomanable que les embarcacions que vulguin navegar aigŁes amunt de Tortosa tinguin un calat màxim de 80 cm.

Gàlibs

és l'alçada que hi ha entre l'aigua i un pas aeri (pont, gasoducte, cables de llum...). Recomanem que el gàlib màxim de l'embarcació sigui de 5,5 m. Tot i que els cables del pas de barca de Miravet es troben a una alçada inferior (aproximadament 3,5 m).

Rampa de varada

és el lloc per on els vehicles amb remolc poden entrar l'embarcació al riu. Hi ha rampes de varada habilitades als embarcadors d'Amposta, Tortosa, Xerta, Móra la Nova i Móra d'Ebre.

Recordeu que

 • No es pot navegar de nit.
 • La velocitat màxima de les embarcacions serà de 10 km/h (5,4 nusos), tret que passeu sota ponts, per canals, prop dels embarcadors, prop de passos de barca, prop de l'Assut, o llocs estrets a on haureu de reduir la velocitat a 6 km/h (3,2 nusos).
 • Si trobeu un obstacle, dins la via navegable, aviseu el Centre de Control i Comunicacions, al telèfon 977 40 30 55.
 • Navegueu sempre entre boies: Està senyalitzat babord amb boies vermelles cilíndriques, i estribord amb boies verdes còniques. Aquelles embarcacions que, havent-hi el canal balisat, circulin per fora d'aquest ho faran sota el seu risc i perill.
 • Si us creueu amb una altra embarcació, us mantindreu a la dreta (estribord) per a que el creuament es pugui fer sense perill.
 • Vigileu l'onatge en aquells trams on la navegació és lliure (no està balisat el canal), perquè podeu danyar altres embarcacions, els marges, els embarcadors...
 • Respecteu el medi ambient.