Contacte
Jueves , 27 de junio de 2019

Ruta fluvial - Les Cinc Illes

Ruta fluvial
O PUNTS D'INTERÈS / PUNTOS DE INTERÉS
1 0,00' Embarcador de Tivenys
Embarcadero de Tivenys
2 0,18' Embarcador de Xerta
Embarcadero de Xerta
3 0,21' Illa dels Masos
Isla de los Masos
4 0,32' Illa Plana
Isla Plana
5 0,58' Camp de futbol d'Aldover
Campo de fútbol de Aldover
6 1,00' Embarcador d'Aldover
Embarcadero de Aldover
7 1,24' Embarcador de Bítem
Embarcadero de Bítem
8 1,36' Illa d'Audí
Isla de Audí
9 1,56' Illa d'Audí, "petita"
Isla de Audí, "pequeña"
10 2,12' Illa de la Xiquina o de Jesús
Isla de la Xiquina o de Jesús
11 2,22' Embarcador de Jesús
Embarcadero de Jesús
12 2,25' La Xiquina
La Xiquina
13 2,37' Pont de l'Estat
Puente del Estado
14 2,42' Embarcadors del Club de Rem Tortosa
Embarcaderos del Club de Remo Tortosa
PRECAUCIONS / PRECAUCIONES

· Només cal vigilar els petits augments de corrent en passar per les illes.
· Sólo hay que vigilar los leves aumentos de corriente al pasar por las islas.

Ajuntament de Tivenys
Ayuntamiento de Tivenys
Tel: 977 49 62 33

Ajuntament de Xerta
Ayuntamiento de Xerta
Tel: 977 47 30 05

Ajuntament de Tortosa
Ayuntamiento de Tortosa
Tel: 977 58 58 00