Què és?

El musclo zebra (Dreissena polymorpha) és un mol•lusc bivalve de forma externa semblant a la dels musclos marins, encara que no existeix cap relació gaire estreta entre ambdues espècies. La seva coloració, de bandes negroses i blanques alternades, li ha valgut el seu nom popular a diversos països on s’han establert.

Per què és necessària la seva descontaminació?

El musclo zebra esdevé un agent de canvi ecològic radical: disminueix dràsticament la concentració de fitoplàncton a l’aigua, augmenta la deposició de matèria orgànica al fons, i l’estructura del bentos resta governada per les denses muscleres. A més d’alterar de forma dràstica les condicions ecològiques de l’ecosistema fluvial, la invasió d’aquet bivalve és la causa directa de l’extinció de diverses espècies de nàiades als rius que ha colonitzat.

Text extret de l'informe Freixe de localització i avaluació de l'extensió biològica per musclo zebra, de la Direcció General de Boscos i Biodiversitat del Departament de Medi Ambient.    

 

Protocol de neteja d'embarcacions

Per més informació: https://bit.ly/2kF0cZO  (Agència Catalana de l'Aigua)