D'acord amb l'article 1.03 del "Reglament de policia de la via navegable del Riu Ebre", aprovat pel Consell Rector, queda prohibida la navegació en període de crescudes o de cabals insuficients, que correspon a un cabal:

 • Igual o superior a 800 m3/s en qualsevol punt.
 • Inferior a 78 m3/s aigües avall de l'Assut.
 • Inferior a 125 m3/s aigües amunt de l'Assut.

Tot i aquest reglament, l'empresa encarregada del manteniment de la via navegable, aconsella:

 • No navegar amb un cabal:El calat màxim recomanat és de 80 cm.
  • Superior a 500 m3/s.
  • Inferior a 100 m3/s.

Navegació de particulars

Per navegar pel riu aigües amunt de Tortosa es necessita autorització que s'ha de sol·licitar a l'Agència Catalana de l'Aigua. Telèfon: 977 44 61 55

Boies

Navegar sempre entre boies: estan senyalitzades les boies de babord i les d'estribord. Tanmateix, heu de saber que les boies estan numerades, per tal de facilitar el coneixement de la vostra posició, per si preciseu algun tipus d'ajuda o servei.

Calat

En funció del cabal existent al riu (cabal mínim permès per a la navegació: 80 m3/s). És recomanable que les embarcacions que vulguin navegar aigües amunt de Tortosa tinguin un calat màxim de 80 cm.

Gàlibs

És l'alçada que hi ha entre l'aigua i un pas aeri (pont, gasoducte, cables de llum...). Recomanem que el gàlib màxim de l'embarcació sigui de 5,5 m. Tot i que els cables del pas de barca de Miravet es troben a una alçada inferior (aproximadament 3,5 m).

Rampa de varada

És el lloc per on els vehicles amb remolc poden entrar l'embarcació al riu. Hi ha rampes de varada habilitades als embarcadors d'Amposta, Tortosa, Xerta, Móra la Nova i Móra d'Ebre.

Recordeu que s'ha de respectar

 • El medi ambient.
 • Altres embarcacions (amb motor o sense, piragües, rem...)
 • Pescadors